Ciąg dalszy podsumowania spotkania plenarnego Zespołu IM


 

Zespół prawasdfsdfsany IM, “W stronę piękna”, “Przyszłość  zawodu urbanisty”, szkolenia dla organizacji pozarządowych, partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym, NGOs w postępowaniach prawnych – to kolejne projekty, w których realizację zaangażowani są członkowie Zespołu Instytutu Metropolitalnego.

Po zaprezentowaniu projektu BIP-Watch, kolejną z inicjatyw o charakterze strażniczym przedstawił Michał Kubiak – koordynator powstającego właśnie zespołu prawnego IM. Punktem wyjścia do realizacji projektu jest fakt, że Instytut Metropolitalny jako organizacja społeczna ma prawo przystępować do postępowań prawnych we własnym interesie jak i w interesie stron postępowania. Fundacja może zatem w skuteczny sposób wpływać na postępowania, których przedmiotem jest kwestia dostępu do informacji publicznej i kontrolować w ten sposób podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. Członkami zespołu prawnego IM będą pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UG oraz studenci, co umożliwi im zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych.

Projekt „W stronę piękna” realizowany we współpracy Instytutu Metropolitalnego oraz Brygady Urbanistyczno-Archtektonicznej ma na celu kształtowanie dyskursu publicznego wokół problematyki związanej z kształtowaniem ładu przestrzennego. W dniach 8-9 kwietnia br. na WPiA UG odbyła się interdyscyplinarna konferencja poświęcona problematyce estetyzacji przestrzeni publicznej, w której wzięli udział naukowcy, studenci, urzędnicy, deweloperzy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na silny wymiar społeczny projektu zwrócił uwagę  Przemysław Wróbel – jeden z koordynatorów projektu. W konferencji wzięło udział ponad 400 osób, co świadczy o żywym i spontanicznym zainteresowaniu daną tematyką. Zgodnie z zapewnieniem Barbary Tusk – odpowiedzialnej za koordynację projektu, a także organizację konferencji, projekt będzie kontynuowany. Kolejna edycja konferencji odbędzie się w przyszłym roku i w dalszym ciągu, podobnie jak to miało miejsce do tej pory, będzie prowadzona akcja społeczna, mająca na celu popularyzację dobrych praktyk w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

„W kierunku poprawy jakości przestrzeni publicznej. Jaka regulacja zawodu urbanisty?” – to tytuł konferencji, która odbędzie się w październiku br. na Politechnice Gdańskiej. Również partnerem tego projektu jest Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna. Jak stwierdził koordynator projektu Damian Zelewski, wobec definitywnej deregulacji zawodu urbanisty konieczna wydaje się dyskusja na temat założeń ustawy deregulacyjnej. Należy również postawić pytania między innymi o to, w jaki sposób należy traktować zawód urbanisty oraz o możliwość jego innej prawnej regulacji. Kolejne spotkanie grupy roboczej zajmującej się organizacją wydarzenia odbędzie się 28 maja na WPiA UG.

Kolejna z konferencji organizowana przez Instytut Metropolitalny będzie miała tytuł „Udział organizacji pozarządowych w postępowaniach prawnych” i odbędzie się w drugiej połowie listopada br. na WPiA UG. Organizacja wydarzenia jest sprzężona z wydaniem przez Fundację publikacji naukowej o takim samym tytule.

Począwszy od marca br. Instytut realizuje również dwa projekty zlecone przez Miasto Gdańsk w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014. Są to: projekt szkoleniowy skierowany do organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Gdańska pt. „Prawo organizacji pozarządowych – teoria i praktyka” oraz projekt pt. „Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym”, w trakcie którego eksperci IM zaproponują prawne i pozaprawne rozwiązania mające na celu wzmocnienie i urzeczywistnienie partycypacji społecznej w procesie planistycznym. Obydwa projekty będą realizowane do końca bieżącego roku, a ich najważniejsze założenia przedstawili w trakcie spotkania Adam Bochentyn oraz Jakub Szlachetko.

Wkrótce na stronie internetowej oraz na Facebooku Instytutu Metropolitalnego pojawi się więcej informacji na temat opisanych projektów. Zachęcamy do włączenia się w inicjatywy podejmowane przez Fundację oraz do wspólnego realizowania nowych pomysłów.

Rafał Gajewski

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres