Czy Kampus Uniwersytetu Gdańskiego jest przestrzenią publiczną? | Sprawozdanie z debaty


Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z debaty pn. “Czy Kampus Uniwersytetu Gdańskiego jest przestrzenią publiczną?”, która odbyła się dnia 8.05.2017 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Autorem sprawozdania jest Włodzimierz Kuczabski, należący do Zespołu Monitoringu Planistycznego w Instytucie Metropolitalnym, a także członek Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego.

DEBATA PUBLICZNA

 „CZY KAMPUS UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO JEST PRZESTRZENIĄ PUBLICZNĄ”

GDAŃSK, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, 13/05/2016

 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

8 maja 2017 r. na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się debata publiczna pt. „Czy kampus Uniwersytetu Gdańskiego jest przestrzenią publiczną?”. Wydarzenie współorganizowali Instytut Metropolitalny oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Debata odbyła się w sali S209, należącej do budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii i wzięło w niej udział ponad 50 osób.

Debata była przeprowadzona w celu wyznaczania problemów związanych z zagospodarowaniem kampusu uniwersyteckiego oraz znalezienia sposobów na poprawę jego wyglądu. Zaproszeni prelegenci przygotowali prezentacje dotyczące dobrych praktych zastosowanych przy projektowaniu lub zagospodarowaniu innych kampusów. Kolejnym celem było przeprowadzenie dialogu z władzami uniwersytetu na temat przestrzeni kampusu UG. W panelu dotyczącym przedstawienia dobrych praktych wzieli udział m.in. dr inż. arch. Łukasz Pancewicz z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, mgr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, mgr Marcin Michalak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wiktoria Kiedrowicz i Włodzimierz Kuczabski ze Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie w dyskusji wzieli udział: prof. UG, dr hab. Jarosław Czochański z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, dr Maciej Brosz z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i dr inż. arch. Łukasz Pancewicz z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W dyskusji głos zabrali również zgromadzeni goście.

Wydarzenie otworzył Prorektor ds. studenckich, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński. Zaznaczył on, że przeprowadzenie podobnych spotkań jest niezbędne dla odnalezienia pozytywnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania wspólnej przestrzeni kampusu. Następnie został zaprezentowany film, w którym studenci wygłaszali swoje uwagi, propozycje i opinie na temat wyglądu i funkcjonalności kampusu. Panel dobrych praktyk otworzył wykład wprowadzający doktora Łukasza Pancewicza pt. „Kampus dla ludzi – Jak wprowadzać życie między modernistyczną zabudowę Uniwersytetu”. W tej prezentacji wymienił on pozytywne cechy występujące na kampusach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Technologicznego w Massachusetts i uniwersytetu w Delft. Wśród wymienionych cech kampusów znalazły się przede wszystkim ich otwartość oraz spójność architektoniczna i urbanistyczna.

Następnie głos zabrała Hanna Obracht-Prondzyńska (Wydział Architektury, Politechnika Gdańska) z wystąpieniem pt. „O architekturze i przestrzeni wewnątrz budynków”. Podkreśliła ona w nim wagę inicjatyw oddolnych, realizowanych przez studentów i pracowników w zakresie ulepszania wyglądu i funkcjalności kampusów. Omówiła również różnice kampusów pod względem otwartości, przyjazności, integralności i efektywności kształcenia. Nawiązała do cytatu Jana Gehla „Dobre miasto jest jak dobra impreza. Wiesz, że się udała, jeśli ludzie bawią się na niej tak dobrze, że zostają dłużej, niż trzeba”, nawiązującego w kontekście debaty do przestrzeni uniwersytetu, która powinna zachęcać m.in. studentów i pracowników do spędzania w niej swojego wolnego czasu.

Następnie głos zabrał Marcin Michalak (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego). Zaprezentował przykład zagospodarowania kampusu Yale University. Zwrócił uwagę na charakterystyczną zabudowę kampusu, która pozostając spójną, zawiera ciekawe formy architektoniczne. Wyróżnił również elementy integrujące użytkowników kampusu uniwersytetu w Yale, do najważniejszych z których zaliczyć można zadbane tereny zieleni, wspólne posiłki w porze lunchu, strefy nauki, wydarzenia sportowe i kulturalne.

Kolejnym głosem w debacie była prezentacja SKNGP UG Wiktorii Kiedrowicz i Włodzimierza Kuczabskiego. W swoim wystąpieniu pt. „Rzeczywistość a oczekiwania: co może podnieść atrakcyjność kampusu” zwrócili uwagę na główne mankamenty zagospodarowania kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Składają się na nie m.in. mała liczba terenów zieleni urządzonej, jak również miejsc do relaksu i wypoczynku, brak stref rozrywki, funkcjonalnej sieci chodników, architektonicznej spójności między budynkami, udziału studentów i pracowników w procesach związanych z zagospodarowaniem kampusu oraz problem z nadmierną liczbą samochodów. Wszystkie te wady były uzupełnione propozycjami ich rozwiązania na przykładzie innych kampusów.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów. Pierwszy zabrał głos prof. UG, dr hab. Jarosław Czochański, który stwierdził, że według terminologii legislacyjnej kampus Uniwersytetu Gdańskiego nie jest przestrzenią publiczną. Wypowiedział się również na temat terenów zieleni urządzonej zwracając uwagę, że przy zagospodarowywaniu terenu kampusu powinno się stosować gatunki szybkorosnące, które w niedługim czasie wypełnią przestrzeń wokół budynków i planować zagospodarowanie przestrzeni holistycznie, nie koncentrując się jedynie na budynkach. Negatywnie odniósł się do reklam, które funkcjonują przy pobliskich sklepach od strony ulicy Grunwaldzkiej.

Następnie głos zabrała dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska. Wyraziła swoją negatywną opinię na temat małej liczby terenów zieleni, natomiast zaznaczyła, że proces ich odpowiedniego zagospodarowania jest długotrwały. Dodatkowo, wypowiedziała się na temat wydeptanych trawników, które świadczą o tym, że pierwotne założenia projektantów dotyczące przebiegu chodników nie zostały należycie przemyślane.

Kolejnym głosem w dyskusji był głos doktora Macieja Brosza z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ze względu na swoje socjologiczne wykształcenie, poruszył on temat otwartości kampusu. Zaznaczył, że dla socjologa kampus nie jest przestrzenią publiczną, lecz przestrzenią społeczną. Jego zdaniem kampus powinien być miejscem integracji różnych środowisk. Nie ocenił on pozytywnie aktualnych działań uniwersytetu polegających na selektywnym dostępie do przestrzeni kampusu poprzez wprowadzenie szlabanów w bramach wjazdowych.

Dr inż. arch. Łukasz Pancewicz zaznaczył, że najistotniejszą kwestią w jego mniemaniu jest otwartość, jaką powinien cechować się teren uniwersytetu. Zwrócił również uwagę na potrzebę zaangażowania studentów w kwestię poprawy jakości przestrzeni uniwersyteckiej poprzez stworzenie grupy projektowej i wypracowanie odpowiednich rekomendacji dla władz uczelni.

Po wypowiedziach uczestników debaty rozwinęła się dyskusja z udziałem zgromadzonych słuchaczy. Jednym z pierwszych głosów była wypowiedź przedstawiciela Olivia Business Center (O4). Zaznaczył, że od wielu lat współpracują z władzami uniwersytetu i są skłonni zaoferować studentom pomoc i wsparcie w organizacji podobnych wydarzeń (debat, seminariów, konferencji). Zapewnił uczestników debaty, że przestrzeń OBC jest przestrzenią również dla studentów, z której mogą aktywnie korzystać.

Głos zabrał również pracownik Politechniki Gdańskiej ponownie zwracając uwagę słuchaczy na problem grodzenia kampusu. Nawiązując do wypowiedzi Kanclerza UG przytoczonej przez moderującego debatę, jakoby istniejące i planowane zabezpieczenia (ogrodzenia, bramy, szlabany wjazdowe) mają służyć poprawie bezpieczeństwa na terenie kampusu w związku z ostatnimi atakami terrorystycznymi zaznaczył, że ogrodzenia nie sprawią, że będzie bezpieczniej. Przywołał swe doświadczenia z pobytu na amerykańskiej uczelni podczas zamachu terrorystycznego i fakt, iż po tym incydencie władze uczelni nie zaczęły grodzić przestrzeni ani intensywniej jej monitorować.

Wypowiedział się również prof. dr hab. Mirosław Miętus, Kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii UG. Wyraził swoją aprobatę na temat ogradzania terenów należących do uniwersytetu oraz przychylność wobec montażu szlabanów. Uzasadnił to nadmiernym korzystaniem z darmowych miejsc parkingowych kampusu przez pracowników sąsiednich budynków biurowych, co skutkuje brakiem wolnej przestrzeni do parkowania dla pracowników naukowych. Ponadto negatywnie odniósł się do panujących trendów w transporcie, a konkretnie do transportu ekologicznego i poruszania się komunikacją publiczną czy rowerem. W odczuciu profesora każdy powinien zgodnie z własnymi potrzebami wybierać środek transportu i nie narzucać innym stylu życia oraz sposobu przemieszczania się.

Mimo gorącej dyskusji z uwagi na ograniczenia czasowe wynajmu sali debatę zakończył Włodzimierz Kuczabski. Podziękował uczestnikom za udział w debacie i zaprosił do zaznaczania swoich uwag na przygotowanej planszy przedstawiającej obecny plan kampusu.

Włodzimierz Kuczabski

18554965_1564726793561988_713715718_n18554630_1564726823561985_707351317_n18301548_668854833318895_6801731965478542088_n18342636_668854829985562_2577061277201827287_n18424176_668854803318898_3695649950673778703_n

18342022_668854836652228_3214981993435060168_n

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres