Artykuł | Drzewa w przestrzeni miejskiejArtykuł-01Szanowni Państwo, 

W świetle ostatnich wydarzeń związanych z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury artykułu autorstwa mgra Krystiana Puzdrakiewicza pt. Drzewa w przestrzeni miejskiej. W artykule autor podkreśla znaczenie terenów zieleni oraz stara się uwypuklić korzyści jakie przynoszą one zbiorowości miast. Zachęcamy także do dyskusji na naszym facebooku

 

 

Drzewa w przestrzeni miejskiej

Drzewa w ostatnim czasie stały się przedmiotem wielu dyskusji za sprawą nowelizacji z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249). Zakłada ona m.in. ograniczenie konieczności uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. W praktyce oznacza to przyzwolenie na wycinkę drzew na gruntach prywatnych, co można zauważyć na licznych przykładach nagłaśnianych w mediach. Dlaczego jednak wycinka drzew wzbudza tyle emocji i stała się jednym z najpopularniejszych tematów ostatnich tygodni?

Drzewa są niezwykle ważnymi elementami środowiska przyrodniczego w przestrzeni miejskiej. Przynoszą one szereg korzyści, które warunkują odpowiednią jakość życia człowieka. Drzewa są naturalnymi filtrami powietrza, przeciwdziałają zjawisku miejskiej wyspy ciepła, retencjonują wodę i spowalniają jej spływ powierzchniowy, poprawiają estetykę przestrzeni oraz wpływają na wartość nieruchomości. To tylko niektóre zalety funkcjonowania drzew w mieście, natomiast tym razem skupimy się na korzyściach ekonomicznych, które być może najsilniej oddziałują na ocenę ich przydatności w przestrzeni zurbanizowanej. Drzewa występują w przestrzeni, tym samym posiadają pewną wartość ekonomiczną. Może się ona odnosić do samego drzewa, tak jak w przypadku zakupu nowych drzew do nasadzenia lub wyceny drzew przeznaczonych do usunięcia na podstawie gatunku oraz rozmiaru. Z drugiej strony wycenia się usługi ekosystemowe drzew, czyli korzyści jakie przynoszą miastu. Ich wyliczenie jest mniej precyzyjne, natomiast niezwykle ważne dla zrozumienia roli drzew w mieście i ich ochrony w miejskim krajobrazie. Liczby prezentujące wycenione korzyści bardziej przemawiają do społeczeństwa oraz włodarzy miast, niż ogólne stwierdzenia takie jak poprawa jakości powietrza. To zaś może wiązać się z podejmowaniem ochrony miejskiego drzewostanu oraz kreowania polityki przestrzennej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Warto przytoczyć przykład Nowego Jorku, który w 2015 roku uruchomił portal internetowy NYC Street Tree Map. Dokonano pełnej inwentaryzacji drzew w pasie drogowym (łącznie 683 504 drzewa), dzięki czemu obliczono wartość usług ekosystemowych pełnionych przez ogół oraz każde poszczególne drzewo. Dane zgromadzono przy pomocy crowdsourcingu, czyli aktywnego udziału mieszkańców w gromadzeniu i przekazywaniu danych niezbędnych do obliczenia wartości usług ekosystemowych. Miasto Nowy Jork oszczędza dzięki drzewom ponad 111 milionów USD rocznie, z czego ok. 85 mln USD (79,6%) rocznie miasto oszczędza na produkcji energii, co jest efektem przede wszystkim poprawy warunków termicznych miasta. W ciągu roku redukują zużycie energii o ponad 674 mln kWh. Kolejno prawie 11 mln USD (10,2%) oszczędności w ciągu roku pochodzi z przechwyconej przez drzewa wody opadowej i roztopowej, ponieważ miasto nie musi m.in. inwestować w twarde rozwiązania infrastrukturalne. Drzewa odciążają kanalizację burzową miasta Nowy Jork o ponad 4 mln m3 wody w ciągu roku. Następnie około 7 mln USD (6,3%) rocznie oszczędności powoduje działalność drzew w sferze oczyszczania powietrza z pyłów. W ciągu roku są one w stanie związać 644 tony zanieczyszczeń. Na koniec drzewa przynoszą ponad 4 mln USD (3,9%) rocznie redukując dwutlenek węgla z powietrza w wymiarze 627 tys. ton/rok. Zgromadzone dane dotyczą wyłącznie zinwentaryzowanych drzew w pasie drogowym, natomiast biorąc pod uwagę drzewa w pozostałej części miasta (np. tereny zieleni lub grunty prywatne) można domniemać, że przytoczone wartości mogą być kilkukrotnie wyższe. Portal w przystępny sposób prezentuje dane zgromadzone o każdym drzewie, dzięki czemu można łatwo dowiedzieć się ile korzyści przynosi społeczeństwu funkcjonowanie konkretnego drzewa. Zarówno sam dostęp do takich danych, jak i forma ich pozyskiwania przyczyniają się do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa i wspólnej dbałości o zieleń w mieście. Niestety w Polsce żadne miasto nie posiada aktualnej i pełnej inwentaryzacji drzew, natomiast powyższy przykład prezentuje, że drzewa warto mieć chociażby ze względu na oszczędności.

Poza korzyściami należy wspomnieć o przykładowych kosztach, które generują drzewa m.in. w kasie budżetu miasta. Tym razem przykład z własnego ogródka – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wydał w latach 2011-2016 ponad 1,1 mln zł na usunięcia drzew, 4,4 mln zł na zabiegi pielęgnacyjne oraz 2,1 mln zł na grabienie liści z terenów miejskich.

Choć drzewa rosnące na gruncie prywatnym są aktualnie własnością osób fizycznych, to tak naprawdę służą całej zbiorowości. Wniosek z tego, że są dobrem wspólnym, o który należy dbać. Duże drzewa przynoszą znacznie więcej korzyści, niż nawet liczne nowe nasadzenia, dlatego powinny być objęte zarówno ochroną prawną, jak i niesformalizowaną ochroną społeczną. Biorąc pod uwagę koszty i korzyści z funkcjonowania drzew w mieście apelujemy o rozwagę w ich usuwaniu oraz zgłaszaniu niepokojących sytuacji odpowiednim służbom miejskim.

Krystian Puzdrakiewicz

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres