Dylematy działalności zarobkowej NGO. Seminarium eksperckie


Wyświetl w innym języku:angielski


IMG_7617O problemach w rozróżnieniu statutowej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej prowadzonej przez NGO rozmawiali przedstawiciele nauki i działacze społeczni zebrani na seminarium eksperckim w murach Gdańskiego Domu Organizacji Pozarządowych. Spotkanie zorganizowane zostało przez Instytut Metropolitalny i Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

 

Jakub H. Szlachetko w imieniu organizatorów przywitał wszystkich licznie zgromadzonych gości. Po zarysowaniu przewodniego problemu – braku jednolitej granicy działalności odpłatnej i gospodarczej – wskazał na interpretację przepisów ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego, dokonywaną przez sądy administracyjne w zakresie definicji działalności nieodpłatnej. W swoim wystąpieniu podkreślił, że działalność odpłatna jest wyjątkiem od zasady, którą jest działalność nieodpłatna. Jednakże po spełnieniu przez organizację określonych kryteriów działalność odpłatna jest możliwa. Trudność stanowi dookreślenie jej cech, bowiem wykazywane jest podobieństwo do działalności gospodarczej. Jednakże działalność gospodarcza jest dla organizacji społecznych działalnością dodatkową, a nie zasadniczą i nie jest też działalnością statutową. Nauka prawa precyzuje, że przepisów dotyczących działalności odpłatnej nie należy traktować rozszerzająco, ponieważ ich ratio legis jest przyznanie swoistego przywileju organizacjom poruszającym się w sferze pożytku publicznego.

 

W tym kontekście otwierający obrady, zarysował następujące obszary problemowe:

 

1. zakres sfery zadań publicznych i czynności towarzyszące ich określaniu (kontrola merytoryczna właściwie nie istnieje – jak wynika z doświadczeń J. Szlachetko). Przywołany został przykład: wspieranie klubu sportowego nie stanowi zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, nawet jeśli klub przyjął formę stowarzyszenia; działalność ta nie jest działalnością pożytku publicznego. W tym duchu wypowiadają się sądy administracyjne (por. wyr. SA z 18.11.2009 r., I SA Wr/1365/09). Z kolei brak wymienienia w ustawie pewnych rodzajów działalności wprost nie oznacza, że nie mieszczą się one w ramach innych, bardziej ogólnie określonych zadań publicznych , np. rewitalizacja obszaru zdegradowanego jest przejawem związanym z rozwojem wspólnoty lokalnej.

 

2. Czy działalność odpłatna musi być wykonywana w ramach działalności statutowej, czy też może być prowadzona poza nią?

 

3. Czy NGO może prowadzić działalność jedynie odpłatną, bez działalności gospodarczej (a tę drugą w formie, przykładowo, spółki)?

 

4. Czy istnieją kody PKD, które bezwzględnie stanowią działalność gospodarczą, ale nie dotyczą działalności odpłatnej (np. wynajem lokali)?

 

Po zachęcie do zabierania głosu i przedstawiania własnych doświadczeń organizacji, w których działają poszczególni goście, nastąpiła dyskusja. Jako pierwsza głos zabrała Anna Staruszkiewicz z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych “Forum”. Zwróciła ona uwagę na problemy proceduralne towarzyszące rozpoczęciu działalności odpłatnej, szczególnie jeśli chodzi o rozdzielność tejże od działalności gospodarczej. W tym kontekście przypomniano ostatnie zmiany w przepisach, określające że zgłoszeniu do KRS podlega dziesięć głównych kodów PKD, z koniecznością wskazania jednego dominującego.

 

Marek Boraczyński z chorągwi gdańskiej ZHP w kontekście rozróżnienia rodzajów działalności zarobkowej zwrócił uwagę na formalny limit rzeczywistych kosztów działalności odpłatnej, które nie mogą być niższe od przychodów. Pojawiło się pytanie, które postawił Jerzy Boczoń z Fundacji RC, a na które – w kontekście przepisów – brak jest zadowalającej i jednoznacznej odpowiedzi. Chodzi o samo rozróżnienie tych kosztów i ich księgowanie do działalności odpłatnej oraz kwalifikację danego działania jako formy wspierania organizacji pozarządowych. Głos w dyskusji zabrała Justyna Rostkowska, która podała przykłady znane z jej osobistej praktyki księgowej, kiedy wynajem czy reklama mogą być przedmiotami działalności wyłącznie gospodarczej (co wynika z interpretacji przepisu art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego). Na odmienne interpretacje wskazał Michał Pielechowski z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku, przywołując interpretacje dyrektorów izb skarbowych.

 

Jednym z wątków debaty były praktyczne problemy delimitacji obu rodzajów działalności w związku z przyznawaniem dotacji, dofinansowań oraz umów sponsoringu. Wskazano na rozróżnienie działalności gospodarczej, działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej jako mającej znaczenie w praktyce rozliczania dotacji, kryteriów komisji przetargowych i występowania klauzuli społecznych. Różnice w tym względzie dotyczą projektów jednorazowych i cyklicznych. Justyna Rostkowska przekonywała, że istotnym aspektem pozwalającym rozróżnić rodzaj danej działalności jest występowanie zysku – którego nie powinno być w działalności statutowej. Andrzej Majkowski z Fundacji Przystań zauważył, że z praktyki wynika, iż problem ten położony jest bardziej w sferze etyki niż prawa. W toku dyskusji zwrócono również uwagę na kwestie podatkowe każdej z działalności i znaczenie kalkulacji kosztów jako kryterium kwalifikacji i delimitacji; jednocześnie wiele przykładów dotyczyło indywidualnych przypadków zawierania umów z organizacjami o dotacje przedsięwzięć i zastrzeżeń, co do równolegle prowadzonej statutowej działalności odpłatnej w ramach tego samego projektu.

 

Spotkanie podsumował Jakub H. Szlachetko, zwracając uwagę na skalę początkowo postawionej kwestii i wysokie zainteresowanie działaczy społecznych poruszaną problematyką. Zapowiedział on przygotowanie produktu (w formie szkolenia albo poradnika) w omawianym zakresie.

 

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres