Idea

Wolność – wartość wpisana w historię i mentalność mieszkańców Gdańska. Niegdyś głoszona na sztandarze Gdańska, potem rozbrzmiewająca pod stoczniowymi dźwigami, dziś także ma swoją doniosłość.

Free Cities Festival też nawiązuje do idei wolności. Będzie stanowić forum wymiany najlepszych, oryginalnych i skutecznych, a przede wszystkim konkretnych rozwiązań dotyczących życia wspólnot samorządowych. Dyskurs wokół tych sposobów polepszenia jakości życia mieszkańców mają prowadzić – właśnie – sami mieszkańcy, czyli osoby najlepiej znające problemy swojego miasta czy dzielnicy. Festiwal będzie kreować wizję poszczególnych wspólnot – wizję oddolną, obywatelską, niepolityczną.

Wydarzenie stanowić będzie przestrzeń dla różnych wydarzeń, „kuźnię pomysłów”, forum wymiany myśli, różnych form dialogu na temat polityk miejskich i procesów zachodzących w miastach. Czynnymi uczestnikami festiwalu (referentami, prelegentami) będą lokalni działacze społeczni, działający w strukturach organizacji pozarządowych, ruchów miejskich czy innych nieformalnych grup. Tym razem to sami mieszkańcy nakreślą wizję swoich wspólnot. Liczymy, ten głos będzie wysłuchany przez decydentów, dlatego też zapraszamy wszystkich do partnerskiego dialogu.

Udział w Festiwalu jest nieodpłatny.

Zapraszamy do współpracy każdą organizację lub fundację, która chce wziąć czynny udział w wydarzeniu. Prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: biuro@im.edu.pl.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i przekazać datek na rzecz Festivalu, zapraszamy do kontaktu z biurem Instytutu Metropolitalnego!