Organizator

Pomysłodawcą i organizatorem „Free Cities Festiwal” jest Instytut Metropolitalny (IM).

Instytut Metropolitalny to organizacja pozarządowa, której charakterystyka ucieka utartym schematom i utrwalonym pojęciom. IM powstał jako think tank zajmujący się problematyką miejską i metropolitalną, uczestniczący w procesie kształtowania polityk publicznych, wykonujący zadania publiczne, kreujący dyskurs publiczny na ważkie społecznie tematy. Jednak obok działalności naukowej i eksperckiej coraz częściej interesuje się lokalnymi wyzwaniami i potrzebami, angażuje się w bieżącą politykę i tym samym staje się ruchem miejskim.

Więcej na temat Instytutu Metropolitalnego:
www.im.edu.pl

https://www.facebook.com/InstytutMetropolitalny/