Partnerzy 2019

Instytut Metropolitalny zaprosił do współpracy przy Free Cities Festiwal zaprzyjaźnione instytucje społeczne, organizacje pozarządowe i ruchy miejskie. Wspólnie możemy więcej!


100cznia

 

To nowy projekt kulturalny, który przenosi na trójmiejski grunt miejsca, jakie znamy z dużych europejskich miast. Za pomocą kontenerów cargo na terenie Stoczni Gdańskiej powstało #mia100wmieście – ekosystem, który przyciąga połączeniem artystycznego nieładu, mocą kulturalnych wydarzeń, dobrą jakością jedzenia i niezobowiązującą atmosferą. Wszystko w sercu postindustrialnego krajobrazu, minutę piechotą od stacji i przystanku tramwajowego SKM Stocznia i kilka minut samochodem lub rowerem od Głównego Miasta.

Adres WWW: http://www.facebook.com/100cznia/

 

 


Towarzystwo Urbanistow Polskich

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich jest stowarzyszeniem o charakterze społeczno-naukowym, gromadzącym pasjonatów wszystkich tematów, jakie mogą kojarzyć się z pojęciem urbanistyki. Jest organizacją społeczną i obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność gospodarczą i polityczną oraz tworzoną wiedzę i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość polskiej przestrzeni i chcą by była ona coraz bardziej atrakcyjną. Zostało założone w 1923 r. przez grupę twórców i naukowców, a jednocześnie społeczników, którym bliska była tematyka przestrzeni miejskiej. Dziś Towarzystwo liczy około 1000 członków w kilkunastu oddziałach regionalnych i sekcjach problemowych. Statutowe cele TUP-u, jakimi są starania o prawidłowe gospodarowanie przestrzenią, realizowane są m.in. poprzez: współpracę z innymi organizacjami społecznymi, uczelniami, instytucjami naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz wszelkimi instytucjami mającymi związek z gospodarką przestrzenną, propagowanie nowych metod badawczych i projektowych,  podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych swoich członków, wyrażanie opinii i sporządzanie ekspertyz dla potrzeb zainteresowanych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę

Adres WWW: http://www.tup.org.pl/


Warsztat na patencie

 

Tworzą meble dla miast i przestrzeni publicznych. Zajmują się nimi od etapu dedykowanego projektu do realizacji. Każde nowe zlecenie to dla nich ekscytujące wyzwanie i nowy rozdział w patentowym dzienniku.

Mózg i Serce Warsztatu tworzą Emilia i Maksymilian. Dorastali bawiąc się w piwnicach i warsztatach ojców, dziadków i stryjków, słysząc wciąż, że każdy przedmiot może się jeszcze przydać. Te doświadczenia dopełniły szkolne zajęcia praktyczno-techniczne oraz oglądany z wypiekami natwarzy Pomysłowy Dobromir i Mac Gyver.

Dziś ważnajest dla nich ekologia. W ich projektach zazwyczaj pojawia się upcycling – nadają nowe funkcje używanym przedmiotom.

Nieodzownym elementem warsztatu jest misja społeczna – aktywizują społecznie i zawodowo osoby wykluczone.

 

Adres WWW: https://www.facebook.com/WarsztatNaPatencie/

 


Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

Związek 14 gmin leżących nad Zatoką Gdańską, powołany przez przedstawicieli samorządów w 2006 roku, a formalnie zarejestrowany od roku 2007. Celem działalności Związku jest wprowadzenie wspólnych biletów metropolitalnych obowiązujących na terenie gmin członkowskich. Zadaniem MZKZG jest prowadzenie wspólnej polityki komunikacyjnej i zarządzanie transportem zbiorowym na obszarze gmin. Bilet metropolitalny obowiązuje u przewoźników ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK w Wejherowie, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście oraz Przewozy Regionalne. W trakcie tegorocznego Free Cities Festiwal będziemy mieli okazję dowiedzieć się jakie wyzwania i trudności stoją na drodze do ujednolicenia polityki komunikacyjnej dla obszaru metropolii.

Adres WWW: https://mzkzg.org

 


Hulaj Urban Squad

to młode koło naukowe złożone z studentów Architektury i Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Gdańskiej.

Czas poruszyć świat! Hulając przez miasta, badają możliwości i promują Hybrydową Mobilność Miejską, a także podejmują kwestie innych aspektów i problemów urbanistyki i architektury, jak np. zrównoważony rozwój, przemiany rewitalizacyjne, architektura uniwersalna, kształtowanie tkanki w kontekście historii i współczesności! Walczą z dominującym ruchem samochodowym w mieście i uświadamiają wszystkich dookoła, że można przemieszczać się inaczej. W poszukiwaniu najlepszych wzorców i doświadczeń podbijają nie tylko Trójmiasto, ale także inne miasta Polski i Europy!

 

Adres WWW: Hulaj-Urban-Squad-159368564597140