Rada Festiwalu 2019

Aleksandra Fijałkowska – koordynator festiwalu

Członkini  Zarządu Fundacji Instytut Metropolitalny, której misją jest obserwowanie, komentowanie i angażowanie się w przedsięwzięcia na rzecz rozwoju międzysektorowej współpracy metropolitalnej oraz innych form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu gospodarki przestrzennej. Obecnie pracuje w biurze Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Prywatnie: dobra dusza i mol książkowy.


Łukasz Brządkowski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Politologia oraz studiów podyplomowych zarządzania kapitałem ludzkim na Politechnice Gdańskiej. Od wielu lat związany z ekonomia społeczną jako pracownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zaangażowany w propagowanie historii lokalnej oraz rewitalizację miasta Tczewa, ze szczególnym uwzględnieniem Parku Miejskiego. Od niedawna działa w lokalnym samorządzie.


dr inż. arch. Dorota Komrowska-Załuska

Adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i Kierownik Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej „Projektowanie przestrzeni i zarządzanie”; odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym Massachusetts Institute of Technology (2013). Urbanista z 16 letnim doświadczeniem w pracy zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, jak również w rozmaitych projektach partycypacyjnych i badawczych; autorka ponad trzydziestu artykułów i książki o zrównoważonej odnowie przestrzeni miejskiej opisującej rolę polityki spójności UE i jej rolę w rewitalizacji obszarów miejskich, poprzez porównanie systemów polskiego, francuskiego i niemieckiego; członek zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezes oddziału Gdańskiego i wiceprzewodnicząca delegacji krajowej ISOCARP.


Hanna Obracht-Prondzyńska

Architekt i urbanista. Asystent na Wydziale Architektury w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego. Politechniki Gdańskiej, której jest absolwentką. Studiowała również na Technische Universität Wien oraz ukończyła, jako analityk GIS, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od pięciu lat związana jest z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego i jest projektantem między innymi planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Doświadczenie projektowe zdobywała między innymi w USA, Chinach, RPA, Rumunii oraz Niemczech. W pracy naukowej koncentruje się na możliwościach modelowego wykorzystania Big Data w badaniach nad zmianami struktur funkcjonalno-przestrzennych miast i regionów, a także kwestiami zarządzania informacją przestrzenną w miastach. Jest członkiem zarządu gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz członkiem the International Society of City and Regional Planners.


Agnieszka Prusiewicz

Pracownik Fundacji Instytut Metropolitalny. Człowiek od wszystkiego, a czasem od zadań specjalnych. Absolwentka Pracy Socjalnej oraz Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim. Prywatnie uwielbia planszówki i dobrą muzykę.

 

 


Jolanta Rolle 

Inżynier budownictwa o specjalności drogi, ulice, lotniska. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, pracy w administracji państwowej i samorządowej. Obecnie kierownik Działu Planowania w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku.  Członek zespołu opracowującego Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Gdańska zrealizowany w ramach projektu CityMobilNet z programu URBACT III.


dr Jakub H. Szlachetko

Z wykształcenia i zawodu prawnik, z pasji aktywista miejski; prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego, think tanku wspomagającego funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego; adwokat specjalizujący się w obsłudze podmiotów administracji publicznej, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści”. Adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2018 r. został laureatem prestiżowego konkursu „Rising Star Prawnicy – liderzy jutra” organizowanego przez firmę Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazeta Prawna.