Good Light Law

‘GOOD LIGHT LAW’ to autorski projekt badawczy dr Katarzyny Szlachetko* realizowany przy Instytucie Metropolitalnym, którego przedmiotem są prawne aspekty przeciwdziałania zanieczyszczeniom światłem sztucznym (ang. light pollution). Misją GLL jest zwrócenie uwagi na potrzebę i znaczenie „dobrego prawa” w zakresie projektowania i realizacji oświetlenia zewnętrznego, która wpisuje się w ideę „Pięciu Zasad Odpowiedzialnego Oświetlenia Zewnętrznego” (ang. Five Principles for Responsible Outdoor Lighting) stworzoną przez International Dark-Sky Association – uznany autorytet i wiodącą organizację w walce z zanieczyszczeniem światłem na całym świecie [https://www.darksky.org/our-work/lighting/lighting-principles/].

International Dark-Sky Association określa light pollution jako „niewłaściwe lub nadmierne wykorzystanie sztucznego światła, które może mieć poważne konsekwencje środowiskowe dla ludzi, dzikich zwierząt i naszego klimatu” [https://www.darksky.org/light-pollution]. Źródłem problemu jest przede wszystkim nieprawidłowe oświetlenie zewnętrzne powodujące „ucieczkę” światła w kierunku nieba. Tematyka zanieczyszczenia światłem sztucznym (ang. light pollution) ma interdyscyplinarny charakter. Naukowcy nie mają wątpliwości, że zanieczyszczenie światłem sztucznym ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka, zakłóca naturalny rytm biologiczny życia zwierząt (szczególnie gatunków nocnych) i fotoperiodyzm roślin, utrudnia bądź uniemożliwia obserwacje astronomiczne, jak również zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym czy w końcu przyczynia się do zmian klimatu i marnotrawienia energii. Nie ulega wątpliwości, że nie można skutecznie przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom light pollution bez właściwej regulacji prawnej. To stanowi asumpt do analizy prawnych aspektów tego zjawiska w ramach programu badawczego, którego celem będzie poszukiwanie optymalnych rozwiązań normatywnych w zakresie przeciwdziałania i ograniczania zanieczyszczenia świetlnego, a także kreowanie dyskursu naukowego i politycznego w tym zakresie. 

Do głównych celów projektu należą:

 • zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach i skutkach zanieczyszczenia światłem sztucznym w nocy;
 • analiza komparatystyczna rozwiązań normatywnych przeciwdziałających zanieczyszczeniu światłem sztucznym na świecie;
 • inicjowanie i oddziaływanie na polityki legislacyjne służące przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu światłem sztucznym;
 • realizacja działań wdrożeniowych w zakresie tworzenia prawnych ograniczeń zanieczyszczenia światłem sztucznym w porze nocnej na szczeblu krajowym i terytorialnym. 

*Dr Katarzyny Szlachetko jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Do jej zainteresowań badawczych należą: prawo samorządu terytorialnego, organizacja i funkcjonowanie związków metropolitalnych, prawne uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego; rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz prawo ochrony środowiska. Oprócz działalności naukowej wykonuje zawód radcy prawnego. Z Instytutem Metropolitalnym jest związana od 2018 roku, zajmuje stanowisko redaktora naczelnego periodyku Metropolitan. Przegląd Naukowy.

Więcej informacji na temat programu badawczego Good Light Law zajdą Państwo na stronie interetowej: https://goodlightlaw.im.edu.pl/.

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres