Informacja | Nowelizacja ustawy


Szanowni Państwo,

przypominamy, że ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych dokonała ingerencji w tzw. materią statutową gminy. Przepisy nowelizacji z jednej strony przekazują nowe sprawy do regulacji w statucie, z drugiej strony wprowadzają nowe wytyczne dotyczące treści tej uchwały. Oznacza to, że gminy mają prawny obowiązek nowelizacji statutu i doprowadzenia jego brzemienia do stanu zgodności z ustawą o samorządzie gminnym.

Gminy powinny były to zrobić wraz z początkiem nowej kadencji, a więc kilka miesięcy temu. Dodajmy, że realizacja tego obowiązku jest zabezpieczona środkami nadzoru organów administracji rządowej.

Nowelizując statut należy w szczególności pamiętać o następujących przepisach:

– art. 5a ust. 3-6 ustawy o samorządzie gminnym – dotyczącym budżetu obywatelskiego;

– art. 14 ust. 2-4 u.s.g. – dotyczącym imiennych wykazów głosowania radnych oraz głosowania imiennego;

– art. 18b ust. 3 u.s.g. – stanowiącym o konieczności uregulowania komisji skarg, petycji i wniosków;

– art. 20 ust. 6 u.s.g. – dotyczącym zgłaszania projektów uchwał przez kluby radnych;

– art. 23 ust. 3 u.s.g. – określającym minimalną liczbę radnych mogących utworzyć klub radnych;

– art. 24 ust. 2-7 u.s.g. – wyposażającym radnych w uprawnienia kontrolne, w tym do składania interpelacji i zapytań;

– art. 28aa u.s.g. – określającym mechanizm rozpatrywania raportu o stanie gminy i udzielania wójtowi wotum zaufania;

– art. 41a ust. 5 ustawy – przewidującym tzw. obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.

Zakres i skala nowelizacji wynika oczywiście z konkretnej sytuacji polityczno-prawnej gminy i powinna zostać poprzedzona audytem. Nie ulega jednak wątpliwości, że każda gmina – choć w różnym zakresie – podlega obowiązkowi dostosowania statutu do wymagań ustawy.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, pozostajemy do kontaktu.


 

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres