Instytut Metropolitalny | 1% podatku


Szanowni Państwo, 

Instytut Metropolitalny jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że każdy podatnik może wesprzeć naszą Fundację i przyczynić się do rozwoju projektów oraz inicjatyw przez nas realizowanych.  Tych natomiast w roku 2020 będzie sporo! 

Nasza Fundacja specjalizuje się w zagadnieniach ustroju samorządu terytorialnego i metropolii, miejskiej demokracji i partycypacji społecznej, polityki rozwoju i planowania przestrzennego, rewitalizacji oraz organizacji transportu i mobilności. Poza obsługą ekspercką i doradztwem publicznym, Fundacja prowadzi działalność popularyzatorską i edukacyjną (w tym szkoleniową naukowo badawczą i wydawniczą), będąc przy tym podmiotem niezależnym instytucjonalnie i finansowo. Niezależność ta pozwala nam z powodzeniem realizować współpracę z podmiotami administracji publicznej, partiami politycznymi, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi. 

Organizowane przez nas wydarzenia dzielą się na projekty stałe oraz cykliczne. Do tych pierwszych należą między innymi: 

Periodyk naukowy „Metropolitan. Przegląd Naukowy” – czasopismo to podejmuje tematykę organizacji i funkcjonowania metropolii, a także jednostek samorządu terytorialnego, i odnosi się do ich prawnych, administracyjnych, urbanistycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów. 
Internetowe Centrum Rewitalizacji – portal internetowy dedykowany teoretykom i praktykom rewitalizacji, otwarty i dostępny dla wszystkich. 
Salon Urody Miejskiej – to portal internetowy pełniący funkcję galerii zdjęć Publikowany materiał ukazuje interesujące, czy intrygujące, a przede wszystkim upiększające przestrzeń praktyki różnych gmin, organizacji pozarządowych, środowisk artystycznych.

Do organizowanych przez Fundację projektów cyklicznych zaliczyć możemy: 

III Metropolitalny Kongres Rewitalizacji – Metropolitalny Kongres Rewitalizacji to coroczna konferencja organizowana przez Instytut Metropolitalny w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Podczas Kongresu podejmowane są tematy najbardziej istotne i aktualne dla planowania przestrzennego oraz przeprowadzenia procesu rewitalizacji Co roku w wydarzeniu uczestniczy średnio 200 osób. 
Konferencję Metropolitalną „W poszukiwaniu inspiracji. Metropolie w ujęciu porównawczym” – wraz z Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja organizuje interdyscyplinarną i międzynarodową konferencję naukową, podczas której zaproszeni goście, naukowcy, eksperci i urzędnicy przedstawiać będą zagraniczne modele organizacyjne i funkcjonalne metropolii, ich cechy oraz pozytywne i negatywne strony po to, by wprowadzić do obiegu naukowego nowe treści, a także  wyposażyć w niezbędną wiedzę prawodawcę stojącego w obliczu konieczności przeprowadzenia reformy. 
Konkurs Instytutu Metropolitalnego na najlepszą prace dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej – od kilku lat Instytut Metropolitalny ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki miejskiej lub metropolitalnej Konkurs jest skierowany do studentów wszystkich kierunków studiów wyższych. 

Ponadto regularnie angażujemy się w wiele inicjatyw miejskich, organizujemy mniejsze, kameralne projekty oraz wspieramy ekspercką radą lokalnych aktywistów i społeczników w realizowaniu ich własnych inicjatyw. To wszystko, by wspólnie działać na rzecz lokalnej społeczności, rozwijając ideę społeczeństwa obywatelskiego oraz – w co wierzymy – przyczyniając się do rozwoju polskich metropolii. 

Wiele z powyższych projektów wymaga od nas, poza ogromnym nakładem pracy, również konkretnych środków finansowych. W trosce o wysoki poziom realizowanych przez nas inicjatyw, zwracamy się do Państwa z prośbą o rozliczenie z nami swojego podatku, poprzez przekazanie 1% właśnie na naszą Fundację. Informujemy, iż numer KRS Instytutu Metropolitalnego to 0000331257.

Dzięki Państwa wsparciu, Instytut będzie w stanie stale rozszerzać katalog organizowanych przez nas inicjatyw tak, by dostosowywać nasze działanie do bieżących potrzeb lokalnej społeczności, a także podnosić jakość porad oraz eksperckiego wsparcia, jakie udzielamy na rzecz podmiotów, z którymi współpracujemy.  

Z wyrazami szacunku
Zespół Instytutu Metropolitalnego 

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres