Konferencje naukowe

Wyświetl w innym języku:angielski


Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
data: 13-14 maja 2022 roku
miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
partnerzy: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Samorząd Terytorialny, Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytet Gdański

Instytut Metropolitalny postanowił podjąć temat zrównoważonego rozwoju przestszennego, skonfrontować ustalenia nauki z polityką publiczną i obowiązującą regulacją prawną oraz zaprosić Państwa – naukowców, ekspertów, polityków, urzędników, aktywistów – do udziału w konferencji pt.: „Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów”. Dodatkowym asumptem do organizacji wydarzenia są trwające prace legislacyjne nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, jakie prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Prezentacje: kliknij tutaj

WWW: https://zielonakonferencja.im.edu.pl

Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna
data: 26-28 listopada 2021 roku
miejsce: Hevelianum
partnerzy: Polaris OPP, Labolatorum Ruchu Hevelianum, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Studencki Klaster Morski i Kosmiczny, Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Prawa Kosmicznego, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Centrum Badań Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego, Historyczny ambasador, Polskie Stowarzyszenie Meteorytowe, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Ludzkość interesuje się kosmosem niemalże od zawsze, jednak to dopiero XX wiek przyniósł technologię i metodologię, które umożliwiły jego eksplorację i eksploatację na nieznaną dotąd skalę. Dlatego też Konsorcjum Naukowe Ad Astra postanowiło zorganizować konsiliencyjną konferencję kosmiczną, poświęconą aktualnym wyzwaniom i zagadnieniom związanym z działalnością człowieka w przestrzeni kosmicznej. 

WWW: https://konferencjakosmiczna.im.edu.pl/archiwum/konferencja-2021/

Modelowanie samorządu metropoltalnego. Część I. Zakres działania i zadania publiczne.
data: 25-26 luty 2021 roku
miejsce: Platforma ZOOM (online)
partnerzy: Kwartalnik Samorząd Terytorialny, Portal prawo.pl

Instytut Metropolitalny organizuje interdyscyplinarną konferencję naukową, podczas której zaproszeni Goście – naukowcy, eksperci i urzędnicy przedstawiać będą koncepcje funkcjonalności samorządu metropolitalnego, w tym katalogi zadań publicznych czy kompetencje służące ich realizacji. A wszystko to po to, by wprowadzić do obiegu naukowego nowe treści, a także, by wyposażyć w niezbędną wiedzę prawodawcę stojącego w obliczu konieczności przeprowadzenia reformy.

Prezentacje: kliknij tutaj

WWW: http://im.edu.pl/konferencjametropolitalna/


W poszukiwaniu inspiracji. Metropolie w ujęciu porównawczym.
data: 15-16 października 2020 roku
miejsce: Platforma ZOOM
partnerzy: Urbanistyka.info, Prawo.pl, Unia Metropolii Polskich, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział Gdańsk.

 Instytut Metropolitalny organizuje interdyscyplinarną i międzynarodową konferencję naukową, podczas której zaproszeni Goście –naukowcy, eksperci i urzędnicy – przedstawiać będą zagraniczne modele organizacyjne i funkcjonalne metropolii, ich cechy oraz pozytywne i negatywne strony. A wszystko to po to, by wprowadzić do obiegu naukowego nowe treści, a także, by wyposażyć w niezbędną wiedzę prawodawcę stojącego w obliczu konieczności przeprowadzenia reformy.

Prezentacje: kliknij tutaj

WWW: http://im.edu.pl/konferencjametropolitalna/


Ile prywatyzacji w rewitalizacji? O udziale kapitału prywatnego w wykonywaniu zadań gminy
data: 27-28 września 2018 roku
miejsce: Uniwersytet Gdański
partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, WARBUD, Akademia w praktyce, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gynia-Sopot, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Fundacja Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, Fundacja Zobaczyć na Nowo, Woltera Kluwer, Portal Prawo.pl, Radio Gdańsk, Metropolitan. Przegląd naukowy, Forum PPP Magazyn Inwestycji Publicznych

Podczas tegorocznej edycji Kongresu odniesiemy się do kwestii kształtowania i prowadzenia polityki mieszkaniowej w rewitalizacji. Nie będziemy jednak stygmatyzować czy uprawiać krytykanctwa. Chcemy działać pozytywnie, zachęcać gminy do punktowej rewizji polityk rewitalizacyjnych, wskazywać instrumenty prawne i finansowe, inspirować dobrymi i godnymi naśladowania praktykami.

Materiały do pobrania: kliknij tutaj

WWW: http://konresrewitalizacji.im.edu.pl


Od założeń polityki do społecznej zmiany rewitalizacja w działaniu.
data: 5-6 października 2017 roku
miejsce: Europejskie Centum Solidarności, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Fundusze Europejskie, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejskie Centrum Solidarności, LPP, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Fundacja RC, Opowiadacze Historii, Stocznia, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej „Dobro wspólne”, Łaźnia, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra robota”, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Metropolitan. Przegląd naukowy, Serwis samorządowy samorzad.lex.pl, Urbanistyka.info, Cejrowski Kancelaria Adwokacka

Rewitalizacja zajmuje niezwykle istotne miejsce w polityce lokalnej, ponieważ łączy humanizm z pragmatyzmem, integrując różne polityki sektorowe (społeczną, przestrzenną, inwestycyjną) w celu wydobycia  społeczności lokalnej ze stanu kryzysowego. Różnorodne działania podejmowane w ramach złożonego i czasochłonnego procesu rewitalizacji zmierzają do podniesienia standardu życia mieszkańców zdegradowanych dzielnic. Jak zapewnić efektywność przedsięwzięć rewitalizacyjnych? Z jakich narzędzi prawnych korzystać? Co zrobić, żeby rewitalizacja zapewniała trwałą zmianę społeczną? O tym – i nie tylko – będą debatować podczas Kongresu teoretycy oraz praktycy rewitalizacji, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Materiały do pobrania: kliknij tutaj


Urbanista w obliczu przemian. Wpływ ustawy deregulacyjnej na organizację i wykonywanie zawodu

data: 29 pażdziernika 2014 roku
miejsce: aula Politechniki Gdańskiej
partnerzy: Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UG oraz Koło Studenckie TUP Młodzi
patroni honorowi: Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz, Rektor Politechniki Gdańskiej – prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Gdańsku.

Folder informacyjny

Plakat konferencyjny

Program konferencyjny


„Wyborcze, architektoniczne i społeczne aspekty niepełnosprawności. O niepełnosprawności bez barier”

data: 21 października 2014 r.
miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
partnerzy: Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego WPiA UG, Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WPiA UG, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
patroni honorowi: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Miasto Gdynia, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Folder konferencyjny

Plakat konferencyjny


W stronę piękna. O prawnych problemach estetyzacji przestrzeni publicznej. W ujęciu interdyscyplinarnym
data: 8-9 kwietnia 2014 roku
miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
partner: Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna

Program konferencji
Plakat informacyjny
Prezentacje panelistów
Galeria zdjęć
List ministra Olgierda Dziekońskiego do organizatorów konferencji


Ochrona dostępności i integralności stron www podmiotów publicznych
data: 19 sierpnia 2013 roku
miejsce: Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego w Helu
partnerzy: Katedra Prawa Informatycznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne


Internet jako źródło informacji publicznej
data: 9 maja 2013 roku
miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
partner: Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego


Udział podmiotów spoza administracji publicznej w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego
data: 24 października 2012 roku
miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
partner: Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego


Zagadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym
data: październik 2011 roku
miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
partner: Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego


Zakres działania i konstrukcja prawna think tanków
data: 23 marca 2011 roku
miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
partner: Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres