Konwersatorium Metropolitalne

Konwersatoria Metropolitalne to cykl spotkań  z udziałem naukowców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ogranizacji pozarządowych poświęconych szeroko rozumianej problematyce metropolitalnej. Pierwsza edycja projektu rozpoczęła się w październiku roku akademickiego 2014/2015.
Problem badawczy

Rzetelna analiza problematyki związanej z rozwojem metropolii i wyzwaniami, jakie się z tym wiążą, wymaga zestawienia punktów widzenia naukowców zajmujących się różnymi dyscyplinami naukowymi. Do tego jednak, by dyskusja na temat planowania przestrzennego lub też zarządzania metropolią, uwzględniała głosy innych interesariuszy oraz decydentów, konieczne jest zaangażowanie w nią przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Problemem badawczym jest zatem pytanie z jednej strony przedmiot badania – który nie może być określony zbyt wąsko lub szeroko, ale też same metody prowadzenia badań. W jakim stopniu powinny to być badania empiryczne, a na ile teoretyczne? Gdzie szukać w tym zakresie inspiracji i wzorców? Badając metropolie poruszamy się wśród znacznej ilości niewiadomych.


Cele projektu

Pierwszym z celów projektu jest integracja środowisk naukowego, samorządowego oraz organizacji pozarządowych oraz stworzenie odpowiednich warunków do kształtowania dyskursu wokół szeroko rozumianej polityki metropolitalnej. Cykliczne spotkania mają umożliwić wypracowanie konkretnych rozwiązań, które przyjmą formę rekomendacji, komunikatów, raportów oraz tez do projektów aktów prawnych jak również postulaty dotyczące ich zmian – to drugi z celów i jednocześnie nadziei, jakie wiążemy z cyklem Konwersatoriów. Układ i problemowy dobór tematów do dyskusji ma umożliwić osiągnięcie tego celu. Siłą rzeczy, będziemy postrzegać poruszane problemy przez pryzmat lokalnych problemów i doświadczeń, a szczególnie wartościowe będzie, potwierdzone już, szerokie zaangażowanie partnerów naukowych, publicznych, branżowych oraz społecznych. 


Planowane działania

Pierwsze z cyklu Konwersatoriów odbędzie się w październiku br. Będzie to spotkanie wprowadzające do podejmowanej tematyki. Jego przedmiotem będzie miasto i metropolia (Miasto i metropolia. Dyskusja wokół pojęć) Jak rozumiemy te pojęcia, jakie najważniejsze zjawiska wiążą się z rozwojem obszarów metropolitalnych, jak dyskutować o polskich metropoliach? Kolejne spotkania będą w większym stopniu ukierunkowane na konkretne zagadnienia. Planowane tematy kolejnych spotkań to: Kierunkowanie zabudowy. Zagęszczanie a rozlewanie się miast, (Re)konstrukcja historyczna. Uzupełnianie zabytkowych układów urbanistycznych oraz Nowa zabudowa a ład przestrzenny. Zamysł architekta czy sztuka analizy miejsca. Każda z dyskusji będzie moderowana przez eksperta lub ekspertów zajmujących się danym zagadnieniem. Raporty, a także opracowania będące efektem kolejnych ze spotkań, będziemy na bieżąco publikować na stronie internetowej IM.

Partnerami projektu są pracownicy instytucji naukowych, branżowych oraz społecznych. Partnerzy naukowi: Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Gospodarki Przestrzennej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedra Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Instytucjami branżowymi są: Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polski, a instytucje społeczne to: Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Koło Naukowe Polityki Prawa działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające przy Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizację Konwersatoriów koordynuje Jakub Szlachetko – jakub.szlachetko@im.edu.pl


Do tej pory odbyły się następujące spotkania:


 

Miejsce zabytków w nowoczesnym Trójmieście”
data: 26 maja 2015 roku
miejsce: Dom Zarazy w Gdańsku-Oliwie
moderator: dr Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
przeczytaj relację


„Pomocnicze czy szkodnicze? Konwersatorium Metropolitalne o radach dzielnic”
data: 15 kwietnia 2015 roku
miejsce: Gdański Dom Organizacji Pozarządowych
moderatorzy: Karol Ważny (Instytut Metropolitalny), Andrzej Witkiewicz (Rada Dzielnicy Strzyża), Paweł Brutel (rady miejski Gdyni), dr Marcin Gerwin (Sopocka Inicjatywa Rozwojowa)
przeczytaj relację


Podstawowe role NGO-sów w budowaniu metropolii”
data: 3 marca 2015 roku
miejsce: Gdański Dom Organizacji Pozarządowych
moderator: Jerzy Boczoń, prezes Fundacji RC
zaproszenie


„Przyszłość mobilności w Trójmieście”
data: 13 stycznia 2015 roku
miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
moderator: dr Piotr Kuropatwiński, wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów
przeczytaj relację


„Gdański model partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym”
data: 2 grudnia 2014 roku
miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
moderator: Barbara Pujdak, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
przeczytaj relację


„Kodeks urbanistyczno-budowlany – podstawowa wersja projektu”
data: 4 listopada 2014 roku
miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
moderator: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski
przeczytaj relację


„Miasto i metropolia. Dyskurs wokół pojęć”
data: 7 października 2014 roku
miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
moderator: prof. UG, dr hab. Mariusz Czepczyński
zaproszenie


 

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres