Opinie i ekspertyzy

Instytut Metropolitalny – będący instytucją ekonomii społecznej – prowadzi działalność pożytku publicznego i w jej ramach świadczy usługi. Naszymi klientami są przede wszystkim: organy (podmioty) administracji publicznej, jednostki naukowe, thinki tanki, podmioty gospodarcze. Współcześnie deficytowe doradztwo eksperckie realizowane jest m.in. przez profesjonalne wydawnictwo naukowe, opracowywanie ekspertyz i opinii, organizację konferencji i seminariów, prowadzenie procesów partycypacyjnych oraz audyt jawnościowy.

Opinie i ekspertyzy

Instytut zajmuje się wydawnictwem ekspertyz i opinii publikowanych w formie papierowej lub elektronicznej.

Opracowania sporządzane są w przedmiocie wskazanych przez zamawiającego problemów lub zjawisk, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania organów władzy publicznej. Zakres tych zjawisk wyznacza realizowany przez Instytut program metropolitalny, obejmujący m.in.:

 1. organizację i funkcjonowanie metropolii i poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego,
 2. formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego,
 3. organizacje i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy,
 4. udział mieszkańców i ich organizacji w procedurach decyzyjnych: partycypację społeczną, organizacje pozarządowe, komitety doradcze…
 5. rozwój i polityki regionów i miast,
 6. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 7. estetyzację przestrzeni publicznej,
 8. rewitalizację przestrzeni publicznej,
 9. rehabilitację obiektów budowlanych,
 10. ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego w ośrodkach miejskich,
 11. systemy transportowe, transport publiczny i mobilność,
 12. infrastrukturę i bezpieczeństwo energetyczne,
 13. ochronę środowiska i przyrody, szczególnie w ośrodkach miejskich.

Zamawiający określa problem (przedmiot), a także formę ekspertyzy (analiza, studium, raport, rekomendacja) oraz jej zakres. W toku korespondencji, biorąc pod uwagę konieczny nakład środków i koszty, dokonujemy wyceny. W ramach zamówienia, oprócz przygotowanej pod względem merytorycznym i językowym treści, nadajemy ekspertyzie oprawę graficzną.

Informacja o kosztorysie:

W celu uzyskania informacji o kosztorysie prosimy na następujący adres mejlowy przesłać specyfikację zamówienia: krzysztof.mularski@im.edu.pl w zakresie obejmującym co najmniej informacje podane w opisie usługi (problem, przedmiot, formę, zakres, oprawa graficzna).

 

 

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres