Wydawnictwo Naukowe IM

Instytut Metropolitalny – będący instytucją ekonomii społecznej – prowadzi działalność pożytku publicznego i w jej ramach świadczy usługi. Naszymi klientami są przede wszystkim: organy (podmioty) administracji publicznej, jednostki naukowe, think tanki, podmioty gospodarcze. Współcześnie deficytowe doradztwo eksperckie realizowane jest m.in. przez profesjonalne wydawnictwo naukowe, opracowywanie ekspertyz i opinii, organizację konferencji i seminariów, prowadzenie procesów partycypacyjnych oraz audyt jawnościowy.

Wydawnictwo naukowe IM

W ramach wydawnictwa naukowego Instytutu tworzone są publikacje monograficzne i książki. Instytut podejmuje się redakcji monografii naukowych, w szczególności: edycji tekstów źródłowych, leksykografii, map wieloaspektowych, tłumaczeń publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematycznych encyklopedii i leksykonów, komentarzy do ustaw, opracowań krytycznych tekstów literackich, słowników biograficznych i bibliograficznych, bibliografii, katalogów zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych także opracowań naukowych zawierających spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych.

Ich problematyka dotyczy realizowanego przez Instytut programu metropolitalnego, na który składają się zjawiska dotyczące różnych aspektów funkcjonowania władzy publicznej. Są to problemy dotykające przestrzeni publicznej, ale także życia społecznego, takie jak polityki publiczne i zagadnienia prawne i socjologiczne.

Współpraca z Instytutem może mieć charakter częściowy lub kompleksowy i obejmować: konsultację tematu, przeprowadzenie badań, opracowanie i redakcję tekstu, opracowanie graficzne, korektę językową, dokonanie tłumaczeń, opracowanie graficzne, wydanie publikacji (obligatoryjnie), promocję i kolportaż wydawnictwa.

Instytut Metropolitalny jako instytucja posiadająca doświadczenie w zakresie publikacji czasopism naukowych i dysponująca zasobami merytorycznymi i technicznymi, gotowa jest także podjąć współpracę w zakresie utworzenia lub prowadzenia proponowanych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych.

Informacja o kosztorysie:

W celu uzyskania informacji o kosztorysie prosimy na następujący adres mejlowy przesłać specyfikację zamówienia: krzysztof.mularski@im.edu.pl w zakresie obejmującym co najmniej:

 • zakres współpracy z Instytutem,
 • rodzaj publikacji,
 • problematykę,
 • przewidywany termin,
 • informację o tym, czy monografia ma spełniać kryteria uznania jej za osiągnięcie naukowe.
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres