Książki

Wyświetl w innym języku:angielski


 Ustawa o rewitalizacji. Komentarz TOM II

redakcja: dr Jakub H. Szlachetko, dr Katarzyna Szlachetko

Gdańsk 2018

Kliknij aby pobrać TUTAJ

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w świetle przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji stanowi fakultatywne zadanie własne gminy. Oznacza to, że nie wszystkie gminy muszą czynić użytek z instrumentów prawnych i finansowych unormowanych we wskazanym akcie. Jednakże problemy związane z obszarami zdegradowanymi, stanowiące bariery rozwojowe dla gmin, skłaniają wspólnoty samorządowe do korzystania z dobrodziejstwa ustawy o rewitalizacji. I tym gminom, lokalnym społecznościom, organizacjom społecznym, ruchom miejskim, liderom i aktywistom dedykujemy niniejszą książkę. Wyrażamy nadzieję, że okaże się ona przydatnym źródłem wiedzy dotyczącym problematyki rewitalizacji.


Ustawa o rewitalizacji. Komentarz TOM I

redakcja: dr Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka

Gdańsk 2017

Kliknij aby pobrać TUTAJ

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w świetle przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji stanowi fakultatywne zadanie własne gminy. Oznacza to, że nie wszystkie gminy muszą czynić użytek z instrumentów prawnych i finansowych unormowanych we wskazanym akcie. Jednakże problemy związane z obszarami zdegradowanymi, stanowiące bariery rozwojowe dla gmin, skłaniają wspólnoty samorządowe do korzystania z dobrodziejstwa ustawy o rewitalizacji. I tym gminom, lokalnym społecznościom, organizacjom społecznym, ruchom miejskim, liderom i aktywistom dedykujemy niniejszą książkę. Wyrażamy nadzieję, że okaże się ona przydatnym źródłem wiedzy dotyczącym problematyki rewitalizacji.


IM_okładka_frontInstytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych

redakcja: dr Jakub Szlachetko, Rafał Gajewski

Gdańsk 2016

Kliknij aby pobrać WERSJA PODSTAWOWA /WERSJA ROZSZERZONA

Autorzy niniejszej książki, podejmując rozważania w zakresie instytucjonalnych form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, odnoszą się w szczególności do dwóch grup przenikających się problemów: wyznaczania granic obszarów metropolitalnych na użytek realizacji zadań administracji publicznej oraz prawnej regulacji form organizacyjnych umożliwiających współpracę wielu podmiotów administracji publicznej w procesie realizacji powierzonych im zadań. Książka opiera się więc na dwóch filarach: urbanistyczno-geograficznym oraz prawniczo-administracyjnym.


 

Zagadnienie Think Tanków w ujęciu interdyscyplinarnymZagadnienie Think Tanków w ujęciu interdyscyplinarnym

redakcja: dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG, mgr Jakub H. Szlachetko

Gdańsk 2012

Kliknij aby pobrać TUTAJ

 

Realizacja zadań publicznych przez organy władzy, a w szczególności przez organy administracji publicznej – w coraz większym stopniu – wymaga wiedzy i umiejętności eksperckich. Są one niezbędne w różnych fazach realizacji tych zadań, zarówno w planowaniu, wykonywaniu i kontrolowaniu. Udział pojedynczego eksperta stał się jednak niewystarczający. Stąd też środowiska naukowe i organizacje pozarządowe, chcąc wspomagać organy władzy w realizacji zadań publicznych, tworzą tzw. think tanki.

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres