Metropolitan. Przegląd Naukowy

Wyświetl w innym języku:angielski


„METROPOLITAN. Przegląd Naukowy” to nowy kwartalnik naukowy o tematyce metropolitalnej. 

Czasopismo podejmuje tematykę funkcjonowania metropolii, a szczególnie jego prawnych, administracyjnych, urbanistycznych i społecznych aspektów. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi czasopisma i wyspecjalizowanej tematyce, „Metropolitan” w sposób kompleksowy traktuje o problemach współczesnych metropolii. 

Wśród zagadnień poruszanych na łamach kwartalnika „Metropolitan” pojawią się opracowania związane m. in. z problemami:

– polityki miejskiej – np. rozwój regionalny i subregionalny, polityki publiczne realizowane na szczeblach krajowych i regionalnych, polityki realizowane przez same metropolie, międzynarodowe uwarunkowania rozwoju metropolii;
– systemów zarządzania – np.  ustrój metropolii, ustrój miasta, jednostki pomocnicze gminy, tryby działania organów administracji, udział mieszkańców i ich organizacji w systemie zarządzania metropolią;
– gospodarki przestrzennej – np. akty planistyczne, proces planowania przestrzennego i narzędzia planistyczne, ochrona wartości, tj. środowisko, przyroda, kultura, zabytki;
– usług publicznych – np. w zakresie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, edukacji narodowej;
– tkanki społecznej – np. demografia i migracje ludności zachodzące w metropoliach;
– percepcji metropolii – np. koncepcje miejskości, funkcjonowanie przestrzeni publicznych; miejska tożsamość;
– inne zagadnienia ściśle związane z funkcjonowaniem i rozwojem organizmów miejskich.

Na każdy numer kwartalnika „Metropolian”, prócz artykułów naukowych, składać się będą także przeglądy literatury, recenzje, wywiady, opisy dobrych praktyk czy inspirujących miejskich innowacji.

Kwartalnik publikowany będzie w formie cyfrowej, dostęp do publikowanych treści będzie nieodpłatny. Dodatkowo, raz do roku wybrane artykuły, które uzyskały najwyższe noty od recenzentów, ukażą się w wersji drukowanej czasopisma.

Redakcja prowadzi system ciągłego naboru tekstów do publikacji. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres rafal.gajewski@im.edu.pl na Formularzu zgłoszeniowym, do którego w odrębnym pliku należy dołączyć odrębny plik z tekstem opracowania. Przyjmowane są opracowania zarówno w języku polskim jak i angielskim. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o zapoznanie się z Poradnikiem Autora.

Schemat pracy Redakcji

Metropolitan_ schemat pracy Redakcji

__________________________________________________________________________________________

Skład Redakcji:
– redaktor naczelny: dr Katarzyna Szlachetko;
– sekretarz redakcji: Agnieszka Prusiewicz;
– członkowie redakcji: Piotr Marek Smolnicki, Dominik Wilk, Monika Jakubek, Iwona Rymarkiewicz

Rada Naukowa:
– prof. nadzw. dr hab. Jarosław Czochański – Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego;
–  prof. nadzw. dr hab. Irena Lipowicz – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
– prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Parteka – Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej;
– prof. UWr, dr hab. Jerzy Korczak – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
– prof. UŁ, dr hab. Aleksandra Nowakowska –  Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
– dr hab. Maciej Smętkowski – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego;
– dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska – Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
– dr hab. Robert Pyka – Instytut Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
– dr hab. Małgorzata Tabernacka – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
– prof. Danilo García Cáceres post, PhD – European Research Council (Université de Nantes, France) professor of International Public Law and Lawyer of ethics committee (Central University of Ecuador);
– dr Małgorzata Agnieszka Cyndecka – Wydział Prawa na Uniwersytecie w Bergen, członek Bergen Centre for Competition Law and Economics oraz Centre for Climate and Energy Transformation;
– dr Anna Fogel – kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie;
– dr Michał Miłosz – Katedra Prawa Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
– dr Krzysztof Stachura – Zakład Antropologii Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego;
– dr Jakub H. Szlachetko – Katedra Geografii Społeczno – Ekonomicznej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego;
– dr Mariusz Szyrski – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

__________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do przeczytania pierwszego numeru na portalu wydawniczym: Metropolitan. Przegląd Naukowy. Nr 1

Do pobrania:

Numer 2/2019


Numer 1/2019


Numer 2/2018


Numer 1/2018


Numer 2/2017


Numer 1/2017


Numer 2/2016


Numer 1/2016


Numer 2/2015


Numer 1/2015

Metorpolitan 1_2015


Numer 2/2014

okladka 2 zieleniak finito


Numer 1/2014

METROPOLITAN nr 1 - 15 05 04-1

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres