Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2018 r. Instytutowi Metropolitalnemu powierzono do prowadzenia punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w dzielnicy Oliwa.

Harmonogram urzędowania punktu:

 • poniedziałki 9.00-13.00
 • wtorki 14.00-18.00
 • środy 8.00-12.00
 • czwartki 15.00-19.00
 • piątki 15.00-19.00

Poznaj nasz zespół!

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się poniżej.


Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U., poz 1255). System nieodpłatnego poradnictwa ma charakter rządowy i finansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na terenie Miasta Gdańska jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na terenie miasta Gdańska działa 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 9 punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni, adwokaci, magistrowie prawa spełniający wymagania ustawowe i doradcy podatkowi, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy. Klient pomocy prawnej w przypadku pomocy uzyskanej od magistra prawa składa oświadczenie, iż jest świadomy, że pomocy nie udziela adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy.

Bezpłatne porady w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2018 roku:

 • w 9 punktach przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni. Pomoc w punktach MOPR można uzyskać w dni powszednie, w godz. 8. 30 do 17 (gabinety otwarte rotacyjnie), tel. 58 342 31 88.

10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonych w Gdańsku przez organizacje pozarządowe:

 1. Regionalne Centrum Informacji, ul. Grunwaldzka 5
  pon. godz. 10 – 14, wt. 15.30 – 19.30, śr. 8.30 – 12.30, czw. i piąt. 10 – 14
 2. Instytut Metropolitalny, ul. Opata Rybińskiego 10
  pon. godz. 9 – 13, wt. 14 – 18, śr. 8 – 12, czw. i piąt. 10 -14
 3. Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Hoża 4
  pon. i wt. godz. 15 – 19, śr.  11.30 – 15.30, czw. i piąt. 15 – 19
 4. Regionalne Centrum Informacji, ul. Gościnna 10
  pon. godz. 16 – 20, wt. 8.30 – 12.30, śr. 13 – 17, czw. i piąt. 15 – 19
 5. Teneo, ul. Jagiellońska 11
  pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. 13 – 17, czw. 8 – 13, piąt. 8 – 12
 6. Dogma, ul. Północna 5
  pon. 15 – 19, wt. 9 – 13, śr., czw. i piąt. 15 – 19
 7. FOSA, ul. Kisielewskiego 12
  pon. i wt. godz.  13.45 – 17.45, śr. 8.30 – 12.30, czw. 9.15 – 13.15, piąt. 13.45 – 17.45
 8. Teneo, ul. Jaśkowa Dolina 105
  pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. i czw. 8 – 12, piąt. 8 – 13
 9. Stowarzyszenie Jasień, ul. Zakopiańska 40
  dni powszednie godz. 8.30  -12.30
 10. FOSA, ul. Reduta Wyskok 2
  pon. i wt. godz. 9 – 13, śr. 13.15 – 17.15, czw. 14 – 18, piąt. 9 – 13.

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i w okresie roku poprzedzającego udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej nie została wydana decyzja o zwrocie nienależnego świadczenia lub decyzja o jego przyznaniu nie została cofnięta,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • kobiety w ciąży (przyjmowane poza kolejnością),
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Aby skorzystać z pomocy prawnej należy okazać dokument potwierdzający uprawnienie!

1) uzyskujący pomoc społeczną – wykazują uprawnienie przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) posiadacze Karty Dużej Rodziny – wykazują uprawnienie przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) kombatanci – wykazują uprawnienie przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) weterani – wykazują uprawnienie przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) osoby do 26 r.ż. i pow. 65 r.ż.  – wykazuje uprawnienie przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – wykazuje uprawnienie przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności.

7) kobieta w ciąży – wykazuje uprawnienie przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego (np. kwestie spadkowe, zobowiązania, umowy, prawo własności),
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Pomoc udzielana jest formie ustnej; prawnik może jednak sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu. Przed udzieleniem pomocy, prawnik jest obowiązany do sprawdzenia, czy dana osoba jest uprawniona do jej skorzystania. W tym celu należy okazać dokument potwierdzający uprawnienie (np. ważna Karta Dużej Rodziny, dowód osobisty, odpis decyzji o przyznaniu zasiłku, itp.) lub – jeśli w wyniku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego klient pomocy prawnej dokumentu nie posiada, a pomoc prawna powinna zostać udzielona – złożyć stosowne oświadczenie.

Odpowiedzi na wszelkie pytania można uzyskać pod e-mailem: krzysztof.mularski@im.edu.pl .


Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres