Prawo organizacji pozarządowych – teoria i praktyka

Wyświetl w innym języku:angielski


Wyposażenie przedstawicieli NGOs w kompetencje do skutecznego poruszania się w obrębie przepisów, stanowiących otoczenie prawne dla funkcjonowania organizacji pozarządowych jest najważniejszym z celów projektu „Prawo organizacji pozarządowych – teoria i praktyka” realizowanego przez Instytut Metropolitalny i Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic w partnerstwie ze Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną (SUPP). Projekt jest realizowany w ramach zlecenia na realizację zadań publicznych udzielonego przez Miasto Gdańsk.

 

Problem badawczy

Każda z organizacji pozarządowych, niezależnie od wielkości, częstotliwości i efektywności podejmowanych działań, funkcjonuje w obrębie tych samych przepisów prawa. Niejednokrotnie są one niejasne i zbyt skomplikowane, często też brakuje wiedzy odnośnie tego, jakie możliwości działania daje określona regulacja. Wiedza członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych odnośnie tematów ważnych z punktu widzenia ich rozwoju pozostaje często na stałym, niezmiennym poziomie, dlatego też warto umożliwić zdobycie informacji na wskazane tematy od osób, które z jednej strony mają doświadczenie związane z działaniem w organizacjach pozarządowych, a z drugiej – zawodowo zajmują się dydaktyką i prowadzeniem badań naukowych w zakresie prawa administracyjnego, a także innych gałęzi prawa.

 

Cele projektu

Najważniejszym, bezpośrednim celem projektu, jest zwiększenie zasobu wiedzy przedstawicieli władz, członków oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych odnośnie przepisów prawnych regulujących prowadzenie ich spraw, jak i działań podejmowanych na forum publicznym oraz zapewnienie pomocy prawnej organizacjom. Działania te mają przynieść docelowy efekt w postaci zwiększenia aktywności i zasięgu działania organizacji pozarządowych i korzystania z możliwości, jakie dają w tym zakresie przepisy prawa. Kolejnym z pośrednich celów projektu jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców Gdańska na temat rodzajów i sposobów działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

 

Planowane działania

Szkolenia skierowane do członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych zostaną przeprowadzone we wrześniu i październiku 2014 r. Tematyka szkoleń będzie obejmowała następujące zagadnienia:

1) zagadnienia ogólne (prawne podstawy działalności organizacji  i procedura rejestracji organizacji pozarządowych);
2) postepowania administracyjne i sadowoadministracyjne uzupełnione o problematykę związaną z postępowaniami cywilnym i karnym;
3) prawne uwarunkowania udzialu w akcjach i kampaniach spolecznych oraz w procesie legislacyjnym (ze szczególnym naciskiem na zagadnienia szczegółowe takie jak: korzystanie z prawa dostepu do informacji publicznej, organizacja zgromadzenia, prowadzenie dzialalnosci prasowej, inicjowanie referendum, inicjowanie i udzial w procesie legislacyjnym na rożnym etapie);
4) warsztaty z pisania pism procesowych.

Szkolenia będą prowadzone przez pracowników naukowych Katedr: Prawa Administracyjnego, Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskigo – członków organów Instytutu Metropolitalnego oraz stałych współpracowników fundacji. Zapisy na szkolenia rozpoczną się w sierpniu br.

Niezależnie od prowadzonych szkoleń, organizacje pozarządowe będą miały możliwość uzyskania darmowych porad prawnych, których udzielać będą wolontariusze IM po uprzednim przeszkoleniu przez członków SUPP.

Koordynatorem projektu jest Karol Ważny – karol.wazny@im.edu.pl

 

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres