Społeczne, ale przedsiębiorcze!

Instytut Metropolitalny objął swoim patronatem projekt „Społeczne, ale przedsiębiorcze! Akcja popularyzująca odpłatną działalność pożytku publicznego” realizowany przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego.


 

Prezentujemy serię wywiadów eksperckich poświęconych zagadnieniom działalności zarobkowej organizacji pozarządowych. Jak pogodzić – w warstwie prawnej, ale i etycznej – działania społeczne z odpłatnym charakterem świadczonych usług? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w poniższych materiałach. Do współpracy zaproszeni zostali:

 • Jerzy Boczoń, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
 • Agnieszka Chomiuk, Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku.
 • Michał Pielechowski, Animator Ośrodka wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku.
 • Jakub Szlachetko, Przewodniczący Rady instytutu Metropolitalnego.

 

„Społeczne, ale przedsiębiorcze!
O działalności zarobkowej organizacji pozarządowych.”

W poniedziałek 9 listopada o godz. 17 w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych przy al. Grunwaldzkiej 5 odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt „Społeczne, ale przedsiębiorcze!”.

Gośćmi spotkania będą Jerzy Boczoń, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Justyna Rostkowska księgowa i specjalistka w obsłudze organizacji pozarządowych. Oprócz dyskusji z zaproszonymi ekspertami, zaprezentowane zostaną również materiały edukacyjne będące wynikiem działań projektowych.

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne, dla celów organizacyjnych prosimy jednak o potwierdzenie udziału na adres mailowy:agata.broniewska@im.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!


 

Chętnych do udziału w projekcie w charakterze wolontariuszy, szczególnie studentów i doktorantów, zapraszamy do współpracy i kontaktu z koordynatorem projektu, Agatą Broniewską pod adresem e-mail: agata.broniewska@im.edu.pl .


Obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przewidują możliwość prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności zarobkowej. Należałoby dodać, że działalność zarobkowa może być wykonywana na dwa różne sposoby. Z jednej strony organizacje społeczne mogą – podobnie jak spółki i spółdzielnie, prowadzić działalność gospodarczą. Wymaga to wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – w rejestrze przedsiębiorców. Znaczna część organizacji społecznych nie może sobie jednak na taką działalność pozwolić, gdyż zwiększa ona stopień formalizacji i kosztów działalności. Z drugiej strony przepisy ustawy przewidują możliwość prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego. Niestety, niewiele organizacji społecznych ma tego świadomość, a te z organizacji, które taką świadomość posiadają – popełniają liczne błędy i zniechęcają się do tej formy działalności zarobkowej.

Odpłatna działalność pożytku publicznego to szczególna forma działalności zarobkowej przysługująca jedynie organizacjom społecznym. Państwo, poprzez regulację tej formy działalności – dodajmy, że korzystnej dla organizacji – chce udzielić im wsparcia. Przepisy są jednak trudne w interpretacji, nastręczają wielu kłopotów w praktyce, co zniechęca organizacje społeczne . Dlatego też pomysł niniejszego projektu – „Społeczne, ale przedsiębiorcze”.


Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY,
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

akumulator_logo_black_big FIO_MPiPS_logologotyp_morena
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres