Spotkanie grupy eksperckiej w ramach projektu “O partycypacji bez gorsetu biurokracji”


W dniu 8 lipca 2015 r. odbyło się I spotkanie grupy eksperckiej w ramach projektu “O partycypacji bez gorsetu biurokracji”. Spotkanie miało na celu przybliżenie ekspertom założeń projektu, działań studenckiej grupy inicjatywnej, aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej związanej z KRS oraz społecznych oczekiwań, a także postawienie wniosków i problemów wypływających z dotychczasowych i przyszłych działań grupy oraz wzajemne zapoznanie się. Na pierwsze spotkanie organizatorzy przedsięwzięcia zaprosili urzędników, legislatorów, prawników-praktyków i nauczycieli akademickich oraz przede wszystkim działaczy społecznych:

 • Grażynę Gorczycę z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zajmującą się nadzorem nad stowarzyszeniami,
 • Piotra Olecha z Wydziału Rozwoju Społecznego,
 • Agatę Chrul z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego,
 • Barbarę Bałkę z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego,
 • Karola Ważnego z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Michała Pielechowskiego z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku,
 • Anetę Pierzchałę-Tolak z Fundacji Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 • Agnieszkę Serba-Chrzanowską, radcę prawnego z kancelarii radców prawnych z Gdyni

 

Krzysztof Mularski, koordynator projektu, przedstawił w formie prezentacji multimedialnej podstawowe założenia projektu oraz wstępne wyniki badań ankietowych, które wzbudziły zainteresowanie zebranych gości i stały się kanwą dalszej dyskusji. Omówione zostały także podstawowe założenia projektowanych zmian ustawy o KRS, które dotykają problemu składania wniosków do KRS.

 

Jako pierwszy głos zabrał Karol Ważny z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwerstytetu Gdańskiego. Zwrócił on uwagę na problemy w rejestracją w KRS osób, które nie mają doświadczenia i wiedzy.

– Można powiedzieć, że formalności przewyższają możliwości. – zaznaczył zauważając, że niejednokrotnie najdrobniejsze szczegóły powodowały, iż postępowania się przeciągają.- Bywa, że każdy brak formalny jest wychwytywany przez organ nadzoru.

 

Swoją wypowiedź zakończył konstatacją, że pewna forma uproszczenia wniosków jest potrzebna. W odpowiedzi, Grażyna Gorczyca z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku zaznaczyła, że ideą przyświecającą wszelkim zmianom w materii postępowania w KRS-ie jest jego przyspieszenie; jej zdaniem to jednak nie ramy formularzy stanowią największy problem (o ile w ogóle), ale brak konsekwencji założycieli stowarzyszeń i osób zarządzających organizacją, szczególnie w materii statutu. Jako organ nadzoru, zauważyła, że niejednokrotnie zdarzało się, iż sami działacze społeczni nie trzymają się postanowień statutu, który przecież ustanowili. Sprzeczność poszczególnych decyzji z wewnętrznym prawem stowarzyszeń, bądź statutu z prawem powszechnie obowiązującym, stanowi najczęstszy – jej zdaniem – powód przedłużających się postępowań. Skutki nielogicznych i sprzecznych przepisów stają się nieraz widoczne dopiero w sytuacji konfliktu w stowarzyszeniu.

 

Michał Pielechowski z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku odrzekł spostrzeżeniem, że dla wielu stowarzyszeń sama papierologia stanowi problem. – Wielokrotnie w swojej pracy społecznej i zawodowej miałem do czynienia z ludźmi, którzy mieli pomysł na wspaniałą inicjatywę, lecz motywacja została im odebrana poprzez zbyt dużą formalizację – mówił.

 

Zdaniem Anety Pierzchały-Tolak z Fundacji Sieć Obywatelska Watchdog Polska, główny problem umiejscawia się po stronie referendarzy – niewłaściwe odczytanie wniosków o zmianę jest częstą przyczyną “zwrotów”. Przychylając się jednak do stanowiska Grażyny Gorczycy, źródła problemu poszukuje w braku zrozumienia na linii referendarz-organizacja. Wskazała na rozwiązanie w postaci szkoleń i zintegrowania specyficznego środowiska, jakim jest trzeci sektor oraz osób orzekających. Sędziowie są tylko ludźmi i czynnik ludzki nieraz przeważa nad tym, o co działaczom społecznym chodzi w rzeczywistości. Zdaniem przedstawiciela Sieci Obywatelskiej – formularze i instrukcja są sporządzone poprawnie – wystarczy zmienić sposób rejestracji – ePUAP, forma elektroniczna, autoryzacja, podpis elektroniczny.

 

Z ostatnim punktem wypowiedzi nie zgodził się Michał Pielechowski. Zaproponował on analizę formularzy porad udzielanych przez fundację, w której pracuje (formularze doradcze). Już na tym etapie działacze społeczni miewają problemy (prosty formularz), nic więc dziwnego, że zgłaszają trudności z wypełnieniem formularza KRS. Zgodził się, że inny problem tkwi w konstrukcji statutu, nieprawidłowo sporządzonego. .

 

Poprzedniej wypowiedzi wtórowała mec. Agnieszka Serba-Chrzanowska z kancelarii radców prawnych w Gdyni. Zgodziła się z tym, że formularze mogą sprawiać kłopot dla ludzi, którzy spotykają się z nimi po raz pierwszy. – Jednym z popularniejszych błędów formalnych, będących przyczyną zwrotu jest chociażby nieprzekreślenie rubryk. Podstawowym rozwiązaniem do wypracowania jest znalezienie sposobu na uproszczenie całej procedury. Formularze to tylko “element”. Uproszczenie niekoniecznie związane być musi z przyspieszeniem postępowania, choć stanowić może pewną tego konsekwencję. Przykład? Uproszczona rejestracja spółki z o.o. – wskazywała.

 

Piotr Olech z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku postawił pytanie: być może potrzeba NGO’som więcej doradztwa i wsparcia prawnego? Zgodził się, że problematyczna jest praktyka sądów i samorządowych organów nadzoru w stosunku do odmiennych interpretacji prawa i statutów. Brak zastosowania narzędzi elektronicznych to znaczący problem. Gdyby sposób procedowania był elektroniczny (generator wniosków) i od razu wychwycone byłyby błędy, to wszystko trwałoby krócej.

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres