Spotkanie plenarne Zespołu IM – pierwsza część podsumowania


 

team work at conference workshop

 

O celach IM, drogowskazach rozwoju i inspiracjach do działania, a także planowanych i realizowanych projektach – za nami spotkanie plenarne Zespołu Instytutu Metropolitalnego.

 

6 maja na Wydziale Administracji UG odbyło się spotkanie plenarne Zespołu Instytutu Metropolitalnego. Jego celem było przedstawienie głównych założeń działalności Fundacji oraz treściwe omówienie najważniejszych projektów realizowanych przez Instytut.

Spotkanie otworzyli Jakub Szlachetko i Adam Bochentyn – odpowiednio: Przewodniczący Rady oraz Prezes Zarządu Fundacji, przedstawiając pokrótce misję Instytutu Metropolitalnego oraz jego najważniejszą ideę, jaką jest budowa think-tanku dla metropolii i zaangażowanie w jego działalność osób zajmujących się różnymi dziedzinami życia publicznego.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie projektów wydawniczych Instytutu. Pierwszy z nich to „Przegląd Naukowy Disputatio” – periodyk naukowy o interdyscyplinarnym charakterze, na łamach którego publikowane są, przybierające różną formę, opracowania oscylujące wokół zagadnienia partycypacji społecznej. Strukturę oraz profil pisma omówił redaktor naczelny – Rafał Gajewski.

„Metropolitan” – to nazwa nowego projektu wydawniczego Instytutu Metropolitalnego. Kwartalnik ten będzie poświęcony szeroko pojętej polityce miejskiej w ujęciu interdyscyplinarnym. Od architektury, urbanistyki i estetyzacji przestrzeni, poprzez innowacje miejskie, zarządzanie ośrodkami metropolitalnymi, transport i komunikację na regulacji prawnej kończąc. Pierwszy numer czasopisma, jeżeli proces wydawniczy nie zostanie w żaden sposób zakłócony, ukaże się jesienią br. Jak obiecał redaktor naczelny „Metropolitan” Jakub Szlachetko, wkrótce pojawi się więcej szczegółów odnośnie profilu pisma.

Po omówieniu projektów wydawniczych przyszedł czas na omówienie innych inicjatyw, które planuje w najbliższym czasie podjąć i rozwinąć Instytut. Pierwszą z nich przedstawił prof. Mariusz Czepczyński – członek Rady Eksperckiej Fundacji. Jak zauważył, często brakuje czasu i przestrzeni do tego, by kulturalnie przekonywać się do swoich racji, a czasami być może – nawet w taki sposób się pokłócić. Jak udało się ustalić w trakcie spotkania, najbliższe, inauguracyjne „konwersatorium metropolitalne” odbędzie się na początku czerwca, a projekt będzie kontynuowany w nowym roku akademickim. W trakcie cyklicznych spotkań będziemy rozmawiać na tematy związane z szeroko pojętym funkcjonowaniem miasta, wykorzystując i ścierając punkty widzenia przedstawicieli rożnych dyscyplin. Wkrótce więcej szczegółów na temat inauguracyjnego spotkania i tematyki, którą w jego trakcie poruszymy.

BIP-Watch. Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej to projekt realizowany przez Fundację od 2012 roku, wpisujący się w jeden z filarów działań Fundacji, jakim jest działalność o charakterze strażniczym na rzecz zwiększenia transparentności życia publicznego. O genezie projektu, dotychczas zrealizowanych działaniach i planach rozwinięcia projektu opowiedział jego koordynator – Karol Ważny. Po jego wypowiedzi prof. Czepczyński zauważył, że projekt BIP-Watch wpisuje się w ideę budowy open city i dodał, że warto zastanowić się również nad innymi działaniami na rzecz dążenia do otwartości i przejrzystości w dostępie do informacji związanych z funkcjonowaniem miasta.

Wkrótce zostanie opublikowana druga część podsumowania, a w niej krótkie opisy kolejnych projektów Instytutu Metropolitalnego.

Rafał Gajewski

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres