Strategia Rozwoju GOM 2030


strategia 2030Trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Instytut Metropolitalny jest jednym ze społeczno-gospodarczych partnerów projektu. Realizacja projeku, którego wykonawca jest Instytutu Rozwoju oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, rozpoczęła się w czerwcu br. i potrwa do września 2015 roku.

 

Projekt składa się z trzech etapów: opracowania dokumentu Diagnozy Obszaru Metropolitalnego (OM), opracowania dokumentu Strategii Rozwoju OM 2030 oraz przeprowadzenia szkolenia, przygotowania podręczników i doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego. Po pierwszej turze konsultacji społecznych (seria dziesięciu spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli samorządów, NGOs, naukowców i biznesu), która odbyła się na przełomie czerwca i lipca, obecnie trwają prace nad opracowaniem diagnozy obszaru metropolitalnego (OM). Będzie ona dotyczyć dziesięciu obszarów: infrastruktura transportowa OM na tle uwarunkowań przestrzennych; bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze; kluczowe i potencjalne motory rozwoju; zarządzanie; włączenie społeczne i rozwój kapitału społecznego; rozwój zasobów ludzkich; internacjonalizacja gospodarki OM; demograficzno-osadnicze uwarunkowania rozwoju; rola małych miast i obszarów wiejskich; nauka, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu podjęły się trudnego zadania. Po pierwsze – czas na sporządzenie diagnozy (jak i wykonanie całego projektu) jest mocno ograniczony, bo już we wrześniu br. muszą być gotowe wstępne opisy poszczególnych obszarów tematycznych, które zostaną poddane kolejnej turze konsultacji społecznych. Czy jest możliwe kompleksowe zbadanie tak wielu zagadnień w taki krótkim czasie? Wydaje się, że nie. Stąd też konieczność koncentracji prac analitycznych na zagadnieniach, które w perspektywie roku 2030 uznane zostaną za kluczowe dla rozwoju obszaru metropolitalnego.

Po drugie – jako jeden z priorytetów projektu uznano szerokie uspołecznienie projektu, czyli zaangażowanie w jego realizację możliwie szerokiego spektrum podmiotów społeczno-gospodarczych. Stopień zaangażowania partnerów w pierwszą turę konsultacji należy ocenić pozytywnie. Frekwencja raczej dopisała, nie obeszło się bez burzliwych dyskusji, ale też – wielu konstruktywnych wniosków. Wyzwaniem jest dotarcie do nowych potencjalnie zainteresowanych realizacją projektu osób i podmiotów, które będą mogły rzetelnie ocenić efekty trwających prac.

Po trzecie – konieczne jest odpowiednie zbilansowanie pierwotnych założeń ekspertów i postulatów formułowanych przez uczestników konsultacji. Wnioski z dyskusji powinny znaleźć odzwierciedlenie w opisach obszarów diagnozy.

Najważniejszą kwestią pozostaje jednak odpowiednie informowanie mieszkańców OM o realizowanym projekcie i przekazanie wiedzy na temat strategii jednostkom samorządu terytorialnego. To mieszkańcy mają być docelowymi beneficjentami projektu, a jst mają ten projekt wdrażać. Bez tego Strategia będzie tylko (zapewne ładnie) opracowanym dokumentem, którego nikt poza wykonawcą i zamawiającym w całości nie przeczyta. Nie wspominając o wprowadzaniu postulowanych założeń w życie i kontroli społecznej tego procesu.

Do sukcesu projektu potrzeba rzeczywistego zaangażowania i woli działania ze strony wielu podmiotów. Sama strategia, chociażby napisana wyjątkowo dobrze, nie wystarczy.

Rafał Gajewski

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres