Udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym – projekt regulaminu i zaproszenie na warsztaty


Wyświetl w innym języku:angielski


W ramach realizacji projektu “Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym” na podstawie analizy przepisów oraz praktyki ich stosowania, literatury i orzecznictwa sądów sporządziliśmy ekspertyzę dotyczącą konsultacyjnych form udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym. Opracowaliśmy również projekt Regulaminu – załącznika do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska, w którym postulujemy między innymi powołanie Zespołu ds. Udziału Społeczeństwa w Planowaniu Przestrzennym, jak również stosowanie w praktyce takich form konsultacji jak: zgromadzenie planistyczne, warsztaty projektowe oraz dyskusja publiczna.


 

Jednocześnie już w tym miejscu zapraszamy na najbliższe warsztaty, które odbędą się juz w najbliższy czwartek, 30 października, o godz. 17.00 na Wydziale Prawa i Administracji UG.


 

Konsultacyjne formy udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym

Wprowadzenie do projektu

 

Zgodnie z Regulaminem, szczególna rola została przypisana Zespołowi ds. Udziału Społeczeństwa w Planowaniu Przestrzennym – organowi pomocniczemu Prezydenta Miasta Gdańska, do którego zadań ma należeć przede wszystkim tworzenie mechanizmów informowania społeczeństwa o planowaniu przestrzennym oraz organizowanie udziału mieszkańców w procesie planistycznym.

Zespół ma się składać się z trzech przedstawicieli organów miasta, sześciu przedstawicieli organów jednostek pomocniczych oraz dziewięciu przedstawicieli mieszkańców. Takie proporcje mają dać realny wpływ na działania Zespołu mieszkańcom miasta i umożliwić kształtowanie dyskursu dotyczącego toczących się i planowanych w przyszłości działań. Zespół ma się zbierać co najmniej raz na dwa miesiące, co pozwoli uniknąć przestojów albo celowego opóźniania lub przekładania prac.

 

Szczególną uwagę warto zwrócić na organizację i sposób prowadzenie zgromadzenia planistycznego i warsztatów projektowych. Istotą zgromadzenia planistycznego ma być podsumowanie toczących się w danym roku prac planistycznych oraz przedstawienie harmonogramu działań, które mają zostać podjęte. Oczywistym jest, że podczas jednego spotkania tego rodzaju nie sposób szczegółowo omówić wszystkich istotnych z punktu widzenia mieszkańców zagadnień. W tym przypadku chodzi jednak o syntetyczne przekazanie najważniejszych informacji i przedstawienie opinii publicznej syntetycznych informacji. Regularność tego rodzaju spotkań ma ponadto ułatwić rozliczanie organów miasta ze sporządzanych wcześniej planów i założeń.

 

Warsztaty projektowe to prowadzone przez eksperta lub ekspertów spotkanie wybranej grupy mieszkańców z przedstawicielami organów Miasta Gdańska, w których uczestniczyć do 40 osób wybranych przez Prezydenta Miasta Gdańska spośród osób zgłoszonych przez: Zespół ds. Udziału Społeczeństwa w Planowaniu Przestrzennym; Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną; Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje pozarządowe z siedzibą w Gdańsku. Prace warsztatowe prowadzone będą według wypracowanej wcześniej metodologii, przy jednoczesnym zestawieniu opinii mieszkańców, ekspertów i urzędników.

 

Obowiązkowym konsultacjom, przybierającym formę zgromadzenia planistycznego i warsztatów projektowych, mają podlegać założenia do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz założenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z kolei obowiązkowej dyskusji publicznej podlega ponadto projekt gminnego programu rewitalizacyjnego.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi odnośnie projektu Regulaminu. Prosimy o przesyłanie ich na adres mailowy rafal.gajewski@im.edu.pl

 

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres